Kiến tạo giải pháp

Kiến tạo giải pháp = Sử dụng bộ não + Hệ thống niềm tin cài đặt đúng

“Khoa học không cần tâm linh thì khoa học vẫn phát triển. Tâm linh không cần khoa học thì tâm linh vẫn tồn tại mạnh mẽ; nhưng con người biết kết hợp giữa tâm linh và khoa học thì con người sẽ sống hạnh phúc hơn”.

Chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi cá nhân đó trong việc đưa ra giải pháp cho vấn đề của mình.

bộ não
Niem-tin

Chiếc bánh này cần một công thức để làm và công thức đấy được giấu rất kỹ giữa hai tai chúng ta, đó là bộ não.

Để kiến tạo giải pháp thì việc đầu tiên phải là học cách sử dụng bộ não thật hiệu quả.

Có khả năng thấu hiểu
Có khả năng chia sẻ
Có khả năng kiến tạo giải pháp
Có khả năng thích nghi
Có năng lực hóa giải

Đối với tôi thì trên thế giới này chỉ có ba thứ mà tôi cảm thấy mơ hồ nhất, nó khiến cho tôi và dường như tất cả mọi người vô cùng tò mò, đó là: Tâm linh, Vũ trụ và Bộ não con người

Bộ não giúp chúng ta tận hưởng cuộc sống và đóng góp cho xã hội để gửi lại những di sản cho đời sau.
Tìm hiểu thêm về chương trình NLP – Neuron Linguistic Programming (Lập trình ngôn ngữ thần kinh)

Để kiến tạo giải pháp thì vấn đề chúng ta phải quay trở lại sử dụng tài sản quý giá nhất của mình là bộ não

“Gieo suy nghĩ gặt hành động
Gieo hành động gặt thói quen
Gieo thói quen gặt tính cách
Gieo tính cách gặt số phận”

“Một năm cốt ở mùa xuân
Một ngày cốt ở giờ dần mà ra
Một nhà cốt ở thuận hoà
Một đời cốt ở lòng ta chuyên cần”

Bộ não chúng ta có một tiềm năng to lớn để làm điều đó vì nó có đến 100 tỷ tế bào thần kinh; mỗi tế bào thần kinh c ó các xúc tua để có thể kết nối 100 nghìn tế bào thần kinh khác. Trong cuộc sống của mỗi người mới sử dụng từ 4-10% tiềm năng bộ não; có nghĩa là chúng ta lãng phí bộ não của mình; thứ công cụ tuyệt vời mang lại hạnh phúc và thành công cho chúng ta, là nhà máy tạo ra các giải pháp, các cải tiến, các sáng tạo của nhân loại.

Hà Huy Thanh